Search

איך מקבלים החלטות נכונות יותר - עם חשיבה עיצובית

Updated: Mar 7


כולנו עומדים בפני החלטות רבות במהלך חיינו כגון:

 1. מה נכון לקריירה שלי?

 2. איך הכי נכון להתפתח עסקית?

 3. איך להכניס יותר כסף לתא המשפחתי?

 4. איך לגדל את הילדים?

 5. איך להתמודד עם קונפליקטים במשפחה?

 6. החלטות כלכליות קשוחות

והחלטות שקשורות למקום העבודה שלנו:

 1. אסטרטגיה וחזון

 2. התייעלות

 3. פיתוח עסקי

 4. הגדלת הרווחים

 5. מינוף העסק

 6. פנייה לקהל יעד מתאים או חדש


כאשר אנחנו מבינים שקשה לנו לקבל החלטות בנושאים אלו, כדאי שנפנה לדרכים אחרות, שונות, שמשנות את צורת החשיבה ומאפשרות לקבל החלטות בצורה אחרת.


אז למה קבלת החלטות היא דבר איטי ומסובך?

ואיך אפשר להתגבר על זה?


5 הגורמים העיקריים לאיטיות בקבלת החלטות

 1. השפעת הסטטוס קוו - המשיכה שלנו לדברים שאנחנו מכירים חזקה יותר מלנסות דברים חדשים כי הם עלולים להפחיד ולהיראות כמו טירחה אחת גדולה.

 2. השפעת עוגנים - להסתמך על הדבר הראשון שאנחנו שומעים (כמו מחיר הבסיס לפני ההנחה כדי להעריך מאוד את ההנחה שקיבלנו, למרות שהמחיר לאחר ההנחה גם הוא גבוה מדי).

 3. בלבול כתוצאה מריבוי בחירות - קוגניטיבית קשה לנו לבחור כאשר מולנו יותר מדי אפשרויות. פחות אפשרויות = בחירה קלה.

 4. תשישות מריבוי קונפליקטים - חיי היוםיום שלנו עמוסים מבחירות ואפשרויות. אחרי תקופה של בחירות, המוח שלנו הופך תשוש ונמנע מבחירות נוספות

 5. שיערוך מייגע של אופציות חליפיות - לעיתים אנחנו מוותרים מראש על הבחירה כשאנחנו מבינים שלנתח ולשערך את האופציות השונות לבחירה היא עבודה ארוכה ומייגעת.

כדי לפתור את האיטיות בקבלת ההחלטות, יש צורך בשינוי המחשבה וצורת העבודה על מנת לגבור על חמשת האתגרים הללו:

לשים את הסטטוס קוו בצד, להוריד עוגנים מהשיח, לדעת לקטלג, לצמצם ולתעדף נכון (שיעזור בהורדת תשישות מריבוי קונפליקטים) ולדעת להתמקד נכון כדי להוריד את כמות האופציות החליפיות לשיערוך.


אז איך פותרים את הפלונטר?


השפעת הסטטוס קוו

חשיבה עיצובית מאפשרת לשנות את השיח ולהימנע מהסטטוס קוו להשתלט עלינו ע״י 2 גורמים:


1. קשה לנו מאוד להתנגד לסטטוס קוו שמונע מרגש. אם משהו בוער בנו, ניצמד לסטטוס קוו. כדי למנוע את המצב הזה - השיח בסדנאות חשיבה עיצובית משתנה מ: ״לדעתי״, ״מנסיוני״, ״צריך לעשות ככה וככה״, ״הרעיון שלך גרוע״ ל: ״הלקוח צריך״, ״מה תגיד הלקוחה?״, ״מה צרכי הלקוח?״. כשאנחנו משנים את נקודת ההסתכלות על הקונפליקט, קבלת ההחלטות מסתמכת על מידע ועל גורם שלישי ולכן הוא נטול רגש ומבטל סטטוס קוו.

2. סדנאות חשיבה עיצובית מתבססות על עבודה יחידנית מול דביקיות שמטרתן העלאת כל המחשבות של כל משתתף ללא ביקורת, בלי האיטונציה של מי שצועק חזק יותר או יודע לשכנע טוב יותר. לאחר שכולם כתבו את מחשבותיהם, חברי הצוות משוחחים על כל הדביקיות.

לכולן יש מקום - לכל מחשבה.

כולם באותו גודל ועוצמה.

ככל שיש יותר מחשבות על דביקיות שהגיעו ממספר גדול של חברי צוות, בעיטה במוסכמות תקרה by default.