top of page

הסדנה הציבורית של Discovers

להכיר Design Thinking דרך הידיים בצורה שעוד לא נוסתה בעבר?

סדנה מלאה פתוחה לציבור הרחב - לכווווולכם. חכמת ההמונים בגדול.

 

לקחנו אתגר שנוגע לכולנו ופתרנו אותו ב 7 שבועות ע״י 7 פעילויות.

בכל תחילת שבוע פרסמנו תדריך לפתיחת הפעילות ל- 72 שעות, בהן הציבור נכנס והשפיע מתי שרצה, מהמיטה, מהשירותים או בין הארוחות.

מה למדנו?

האתגר שפתרנו בסדנה

הקורונה נחתה עלינו משום מקום... לא צפינו אותה.

גם את המעבר לעבודה מהבית בצורה מסיבית לא צפינו.

מה שהכי לא צפינו זה מה נרגיש בגלל המעבר לעבודה מהבית: חוסר מוטיבציה והיעדר תחושת שייכות לארגון שאנו עובדים בו.

זהו הסיכון הגדול ביותר לכל מנהל ארגון - שהעובדים שלו, שעובדים עכשיו מהבית, עם ילדים מתרוצצים (קורונה, זוכרים?...) וקושי לג׳נגל בית-עבודה, יאבדו את הזהות הארגונית שלהם.

אז החלטנו לנסות לפתור יחד, עם הציבור, את האתגר המשמעותי הזה ששינה את חיינו לחלוטין. והצלחנו!   לאחר 7 שבועות ו 7 פעילויות שונות מבית היוצר של Design Thinking ו- Discovers, בידינו תכנית פעולה ברורה עם פתרונות שיניבו את הערך הגבוה ביותר לאתגר זה.

איך עשינו את זה? ממש עוד מעט תבינו :)

7 שבועות, 7 פעילויות

how we did it

שבוע 1. פתיחת הסדנה 

 

איך נעשה את זה? ומה זה בכלל? למי זה מיועד?

הוראות הפעלה למשתתפי הסדנה.

 

בנוסף, הצגת האתגר שנפתור בסדנה זו (בעקבות הקורונה):

״הגברת מוטיבציה ותחושת השייכות לעובדי הארגון שעובדים מהבית״

שבוע 2. יישור קו

 

בפעילות זו מנסים להסכים כולנו "מה אנחנו רוצים להשיג מהסדנה" או "מה באנו לפתור בסדנה".

 

המשתתפים יזרקו רעיונותיהם לגבי "למה" בכלל אנחנו מעונינים לפתור את האתגר ו "איך" לדעתם צריך לפתור את האתגר.

 שבוע 3. יצירת אמפתיה

 

לפני שנקפוץ לפתרונות, בואו נבין קודם עבור מי אנחנו פותרים את האתגר.

מיהם אותם משתמשי קצה/מעורבים באתגר שסובלים הכי הרבה מהאתגר.

 

איך נעשה את זה? ע״י יצירת אמפתיה אליהם וחיבור רגשי - כך נעביר את השיח מ: ״נראה לי ש...״ ל: ״הפרסונה מרגישה...״

שבוע 4. ניתוח תרחיש

 

בפעילות זו ננתח את התרחיש המרכזי שבו עוברת הפרסונה (שיצרנו אליה אמפתיה בפעילות הקודמת), אותו תרחיש שבו האתגר צף בצורה הקשה ביותר.

אחרי שנבין מה עובר על הפרסונה שלנו בתרחיש, רק אז נוכל למקד את תשומת הלב שלנו לנקודות הפוטנציאל שמהן נצמח לפתרונות בפעילויות הבאות.

 שבוע 5. מיפוי נק׳ פוטנציאל

 

עכשיו, כשאנחנו מכירים את הפרסונה שלנו והתרחיש שהיא עוברת, נמפה את הנקודות שמסמלות כאב/פוטנציאל ונתמקד רק בהן כדי לצאת לחדשנות מיד לאחר מכן בפעילות הבאה.

המיפוי יתבצע בעזרת הצבעה שממנה גם נבין מה הנקודות המשמעותיות ביותר, אלו שקיבלו את כמות ההצבעות הגדולה ביותר.

שבוע 6. חדשנות

 

בפעילות זו נעלה רעיונות לפתרונות נקודות הפוטנציאל שמצאנו בפעילות הקודמת, על פי התעדוף שנבחר.

הרעיונות יכולים להיות קלים או קשים למימוש, בשלב הזה אנחנו לא מתייחסים ליישומם אלא רק לפתרון הנקודות, בכל צורה שהיא, גם אם הפתרון משוגע.

פתרונות משוגעים ומחוץ לקופסא כנראה לא ייושמו אבל יתנו למשתתפים האחרים בסדנה כיווני מחשבה חדשים ויכולת לפצל אותם לפתרונות ביניים או פתרונות קטנים יותר.

 שבוע 7. מיפוי ערך לפתרונות

 

עכשיו, כשיש לנו חופן פתרונות, צריך לתעדף אותם. 

איך עושים זאת? ע״י השוואתם לפי ערך והשקעה למטרת תעדוף על פי הפתרונות בעלי הערך הגבוה ביותר לפתרון האתגר שהתלחנו איתו, לפרסונות שאפיינו, ובעלי ההשקעה הנמוכה ביותר.

בפעילות זו נצביע על הערך של כל פתרון לפתרון אתגר.

שבוע 8. מיפוי השקעה לפתרונות

 

בהמשך לפעילות הקודמת, הפעם נצביע על הפתרונות בעליי ההשקעה הנמוכה ביותר על מנת לתעדף אותם לפי ההשקעה הנדרשת ליישומם.

 שבוע 9. יצירת מפת דרכים

 

הפעילות האחרונה בסדנה זו (ישנן עוד 2 פעילויות לאחר מכן אולם בסדנה זו החלטנו לוותר עליהם: חזון ולוח משימות).

בפעילות זו נשקלל את 3 הפעילויות האחרונות של ההצבעות לפי ערך והשקעה ונייצר לוח תעדוף ROI - השוואת הפתרונות לפי ערך והשקעה על ציר X ו- Y ליצירת מפת דרכים ואסטרטגיה לפתרון האתגר.

סיכום מורחב של הסדנה

רוצים סיכום מסודר של כל מנחה ומנחה לפעילות שלו עד לסיכום הסופי?

summary
bottom of page