Search

אתם לא באמת יכולים לשלוט במחשבות שלכם - הטיות קוגנטיביות והשיבוש שהן יוצרות

Updated: Jun 7

ואיך חשיבה עיצובית מתגברת גם על האתגר הזה!


אף אחד מאיתנו לא יאהב לשמוע את זה, אבל כולנו מוטים. כל הזמן. כל רגע.

בכל שניה מוחנו מייצר קשרים, משלים פערים, מצייר תמונת מציאות, נשען על הקיים ומנכס את הקרובים לנו - כל אלו יוצרים הטיות מחשבתיות שלא מאפשרות לנו לחשוב 100% אוביקטיבית.


אפשרי וגם מומלץ ללמוד איך להתגבר על הטיות אלה ע״י מתודות חשיבה ופעילויות שעוזרות ״לעבוד על״ הצד המנטלי שלנו ולשבור את החסמים הללו.

המתודה הוותיקה ביותר שהוכיחה מספר פעמים שהיא מסוגלת להתגבר על 23 הטיות אלו היא: Design Thinking.

השיטה מציעה צורת עבודה ספציפית שמוכיחה את היכולות שלה כבר עשרות שנים.


עוד לפני שנצלול להכיר את 23 ה